Erhvervserfaring

2012 Digital Manager, PenSam

Ansvar for udviklingen af de digitale medier i PenSam.

Arbejdsopgaver:
 • Udvikling af websites
 • Øge kundeinvolvering og aktivering på pensam.dk
 • Udvikling af mitpensam.dk
 • Udvikling af andre digitale platforme
 • Projektledelse
 • Udarbejdelse af kravspecifikationer og løsningsbeskrivelser

2011 Senior webkonsulent, Addition

Konsulent på enterpriseløsninger bygget på Sitecore.

Arbejdsopgaver:
 • Teknisk og forretningmæssig rådgivning
 • Projektledelse og teamlead
 • Undervisning af redaktører i Sitecore
 • Udarbejdelse af kravspecifikationer og løsningsbeskrivelser
 • On-site support af enterprise-kunder på Sitecore
 • 1st level support af små og store kunder – Sitecore og Umbraco
 • Fakturering af kunder
 • Koordinering/prioritering af supportopgaver og ressourceallokering

2009-2011 Senior e-business konsulent, Gjensidige (tidl. Fair Forsikring)

Efter integrationen af KommuneForsikring og Fair Forsikring kom helt på plads, blev det besluttet igen at arbejde med internettet. I den forbindelse fik jeg muligheden for at arbejde med at udnytte det forretningsmæssige potentiale, som ligger i internettet som kanal.

Arbejdsopgaver:
 • Ansvar for brugeroplevelsen
 • Udarbejdelse af kravspecifikationer
 • Projektledelse
 • Webdesign
 • Lancering af nyt website
 • Udarbejdelse af internetstrategi for hhv. Privat, Offentlig og Erhverv
 • Implementering af internetstrategien
 • Projektansvaret for nye internet-løsninger
 • Forvaltning af net-løsninger
 • Sikre høj tilgængelighed og brugervenlighed i virksomhedens websites
 • Være koncernens "ekspert" i at spotte trends og muligheder på internettet til gavn for forretningsområderne
 • KPI rapportering for koncernens website
 • Sikre at teknologi og muligheder på nettet indarbejdes i forretningsmodellen inden for forretningsområderne og de enkelte segmenter. Primært i form af ERFA med områderne

2007-2009 Projektchef, Fair Forsikring

Gjensidige (det største skadeforsikringsselskab i Norge) købte Fair Forsikring i 2005, og i slutningen af 2006 købte Gjensidige KommuneForsikring. I den efterfølgende sammenlægning af KommuneForsikring og Fair Forsikring fik jeg muligheden for at arbejde på et mere overordnet plan med virksomhedens projekter.

Arbejdsopgaver:
Projekter:
 • Udarbejdelse og forvaltning af projektstyringsmodellen
 • Projektledelse
 • Styring af prioriteringsudvalg for projekter
 • Sikring af høj kvalitet i projektleverancerne via projektmodellen
Projektporteføljestyring:
 • Statusrapportering projektportefølje
 • Afvigerapportering af planer
 • Budgetopfølgning og sikring af gevinstrealisering

2006-2007 Webudvikler, Fair Forsikring

Da E-business-afdelingen fik forstærkning af en tekstforfatter/webmaster, kunne jeg få mere tid til udvikling af funktionalitet på virksomhedens intranet og internet.

Arbejdsopgaver:
 • Projektledelse og -evaluering
 • Koordinering af opgaver ift. eksterne leverandører
 • Udvikling af funktionalitet til Fair Forsikrings intranet
 • Design af arkitektur i webapplikationer og databaser

2001-2006 Webmaster, Fair Forsikring

Jobbet som webmaster gav mig mulighed for at udvikle mig på flere områder. Jeg var eneste mand i E-business-afdelingen med reference til E-business-direktøren, så jeg havde mange forskellige typer opgaver. Min første udfordring bestod i at bidrage til opbygningen af et nyt website.

Arbejdsopgaver:
 • Opbygning af nyt website i 2001: fair.dk
 • Projektledelse og -evaluering
 • Vedligeholdelse af fair.dk
 • Udvikling af funktionalitet
 • Design af bannere og bannerannoncer
 • Udvikling af strategi for fair.dk og Fair Forsikrings intranet
 • Opbygning, design og udvikling af fair.se
 • Vedligeholdelse af servere
 • Design af arkitektur i webapplikationer og databaser
 • Design, udvikling og vedligeholdelse af Fair Forsikrings intranet

2000-2001 Systemudvikler, Codan

Ca. 6 mdr. inden jeg blev færdig med min uddannelse som multimediedesigner, blev jeg fastansat i Codan. I jobbet som systemudvikler i afdelingen "internetprojekter" fik jeg bl.a. mulighed for at udvikle mine kompetencer inden for udvikling i Java.

Arbejdsopgaver:
 • Udvikling af servlets og JSP-sider til codan.dk
 • Bannere og bannerannoncer
 • Grafisk arbejde
 • Design og implementering af privatsikring.dk

1998-2000 Multimediedesignerelev, Codan

Jeg havde aldrig drømt om, at multimediedesign og forsikring skulle være forenelige, men jeg blev heldigvis meget klogere. Jeg fik en fantastisk start på mit arbejde med nettet, og jeg tvivler på jeg kunne have fundet et bedre sted end Codan.

Arbejdsopgaver:
 • CSS, HTML og Javascript til codan.dk
 • Grafisk arbejde
 • Arbejde med database og dynamiske websider
 • Vedligeholdelse af codan.dk

Andet

Før 1998 har jeg haft forskellige jobs, bl.a. på Jensens Bøfhus, Århus Filmværksted, AIM Nielsen og ISS. Og så har jeg aftjent frivillig værnepligt ved Nørrejyske Artilleriregiment i Skive.